Trykktesting

Trykktesteren utfører uavhengige lekkasjetallsmålinger (tetthetsmåling) i henhold til Plan- og Bygningsloven. Vi er sertifiserte termografører og har utført målinger siden 2005. Vi var de første i Rogaland med dette tilbudet. Vi har også utført tetthetsmålinger i Finnmark, Trøndelag, Oslo, Sørlandet, Vestlandet, Danmark, Irland og Tyskland.

Jeg samarbeider med takstmenn, slik at de skal kunne få et fullstendig bilde av eiendommen i forbindelse med taksering eller klagesaker og holder foredrag om trykktesting og radon, og forbindelsen mellom disse.

Hvorfor trykktesting?

Lekkasjemålinger er per i dag påkrevd i alle nybygg. Vi tester alle typer bygg og seksjoner i bygg, fra eneboliger til høyblokker. Trykktesteren kan også måle tetthet i byggverk hvor brann skal kunne slukkes med Inert gass. Her er det spesielt viktig at bygget er ekstremt tett for at gassen skal ha effekt i en eventuell brannsituasjon.

Slik jobber vi

Vi bruker Minneapolis Blower Door systemer, som er verdensledende utstyr til måling av bygningers tetthet. Videre bruker vi FLIR termokamera som er verdensledende på sitt felt. Med FLIR varmekamera utfører vi skanning av bygninger for å identifisere kuldebroer, fukt, mangelfull tetthet (trekk), dårlig isolering/isoleringsgrad, trekk rundt vinduer eller mellom glass og ramme og mye mer.

Vi er en uavhenging operatør, ta kontakt idag for å avtale trykktest av ditt bygg.

Kontakt oss

Brannstasjonsveien 8
4312 Sandnes

Radonteam:

E-post: kontor@radonteam.no

Telefon: 994 48 326

Trykktesteren:

E-post: hans@trykktesteren.no
Telefon: 415 63 733