Hva er radon?

Radongass kan verken sees, luktes eller smakes og er det største strålingsproblemet her til lands fordi den stadig stiger opp fra jordens indre, og vil fortsette i det uendelige. Norge er et av landene i verden som har høyest konsentrasjon av gassen, og problemet har skapt et behov for profesjonell hjelp til mottiltak mot radon. RadonTeam jobber daglig med emnet og problematikken for at du kan bli fri for strålingsfaren (tilnærmet).

Forskning har vist at radon er medvirkende årsak til ca 12% av årlige dødsfall relatert til lungekreft. Det utgjør ca 370 personer i året. Les en artikkel om oss fra Fædrelandsvennen – pdf.

Tilpasning av radonsug

Hvordan foregår målingene?

Det er lovpålagt med radonmåling for arbeidsplass og utleiebolig samt skoler og barnehager. Når man måler skal man sjekke i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du i minst et oppholdsrom i hver etasje, gjerne flere fordi det kan være stor forskjell fra rom til rom. Leiligheter i boligblokker som ligger fra grunnen og til og med tredje etasje over bakkenivå bør måles. Som oppholdsrom regnes soverom, stue, kjellerstue, kjøkken og andre rom hvor en oppholder seg over tid hver dag. I statlig språk heter det: rom for stadig opphold.

De fleste som måler radon gjør dette ved hjelp av sporfilm. Dette for å få en kontinuerlig måling over lang tid. Det anbefales å måle minimum 2 måneder i vinterhalvåret. Hos oss får du kjøpt sporfilm, som etter avtalt tidsrom sendes inn til analyse. Skulle målingene vise for høy konsentrasjon av radon, så kan vi komme inn og gjøre tiltak for å begrense dette.

Måling av tomter, fyllmasser og brønnvann

Måling av radon i jord, før en utgraving av byggetomt eller et utbyggingsområde er mulig, og det gir en god indikasjon av aktsomhetsgrad som bør følges i arbeidet mot radon i framtidig innemiljø.

Det er også fullt mulig å få målt steinmasser som er ment til bygningsformål. Selv i antatt radonfrie områder kan radon snike seg inn fordi den følger med løsmasser som brukes til å danne drenerende grunn for en bygning.

Måling av radon i brønnvann er viktig fordi radongass følger ofte med vann fra brønner og frigjøres i vanndamp.

Hva kan RadonTeam gjøre for deg?

Vi tilbyr rådgivning, både til næring, skoler, barnehager og private i hele Rogaland. Vi kan også gjøre øyeblikksmålinger med elektronisk måleutstyr. Vi har også utstyr for radonovervåking, som er viktig på f.eks arbeidsplasser og i barnehager.

 

Radonteam kan utføre tiltak mot radon, der det er påvist for høy konsentrasjon. De fleste tilfeller løser vi ved å installere radonsug. En stillegående vifte med høy kapasitet monteres innendørs, og monteres i forhold til tettheten i grunnforholdene for å gi et riktig undertrykk og forhindre radoninnstrømming i boligen. Desentral balansert ventilasjon kan være en fornuftig og økonomisk løsning.

 

Tetting av grunnmur er et annet tiltak som er mulig, og ofte i kombinasjon med radonsug. Vi har moderne utstyr for gjennomføring av tiltak.

 

Ta kontakt idag, så hjelper vi deg på veien videre. Vi sørger for at du kan sove trygt!

Kontakt oss

Brannstasjonsveien 8
4312 Sandnes

Radonteam:

E-post: kontor@radonteam.no

Telefon: 994 48 326

Trykktesteren:

E-post: hans@trykktesteren.no
Telefon: 415 63 733