free html5 templates

RADONTEAM AS

Hva gjør vi

Radonteam arbeider med alle sider av vern mot radon. Vi selger sporfilm og elektroniske målere, vi måler hos kunder med våre proffe elektroniske måler, vi gir råd både før og etter måling, vi utfører tiltak mot innstrømming av jordgasser – der Radon er en bestanddel.

Hva er Radon?

Hva er Radon: Radon er en av jordens gasser. Den oppstår pga radioaktive innslag i grunnen/jordskorpen. Radongassen presser seg opp til overflaten hvor som helst. Radon er dessverre en helseskadelig gass som kan gi bl.a. lungekreft etter lang tids påvirkning med høye konsentrasjoner. Strålevernmyndigheter og Helsemyndigheter har satt grenser for hvor mye radongass det kan være: «DET SKAL VÆRE SÅ LITE SOM MULIG», «Tiltaksgrense er 100Bq per kubikkmeter luft (m3)». Maks grense er satt til 200Bq/m3.

I klartekst betyr det: Har du radon i boligen din, bør du vurdere tiltak. Har du mer enn 100Bq bør du gjøre tiltak. Tiltakene utføres inntil det er mindre enn 100Bq. Når alle mulige tiltak er gjort og man ikke kommer lenger ned enn mellom 100 og 200Bq, så aksepteres dette. 

I din egen bolig er det ingen som kan pålegge deg å utføre tiltak. Men dersom du har utleie enten av hele eller deler av boligen/bygget må du måle og må du gjøre tiltak med målsetting på under 100Bq. Offentlige bygg; arbeidsplasser; skoler; barnehager osv. skal måles hver 5. år. Og der skal konsentrasjonen være lavere enn 100Bq i brukstiden. Hvis det er kontor, skole eller annet bygg med viss brukstid pr dag, skal radonkonsentrasjonen være under 100Bq i disse timene.
Search words: Radon, radon, 100Bq, grenseverdi, Bq, bq, tiltaksgrense, team, skole, kontor, barnehage, sporfilm, airthings pro, radioaktiv, jordgass, radonbrønn, Airthings, radon på arbeidsplasser, radioaktive, radongass

Radonteam

1 ar måling: Før

Mobirise

Tiltak

Radonteam

Etter

   

Tel: +47 99448326