Vi rådgir deg om radon og bistår med å gjennomføre tiltak mot radoninntrenging. Vi borrer og sager i stein og betong, og tar oppdrag med uavhengig trykktesting av bygg.

Radonteam

Radongass siver opp av jordskorpen, er usynlig og helseskadelig. Statens Strålevern anbefaler også at alle huseiere måler radonnivået i hjemmet. Radonteam hjelper deg med rådgivning og igangsetting av tiltak.

Trykktesteren

Lekkasjemålinger er i dag påkrevd i alle nybygg. Vi tester alle typer bygg og seksjoner i bygg, fra eneboliger til høyblokker i henhold til Plan- og Bygningsloven.

Vi tilbyr også:

Vi har utstyr til å utføre kjerneboring.

Vi har utstyr til å utføre termografi.

Vi selger sporfilm og radonmålere, samt utstyr til ventilering.

Kontakt oss

Brannstasjonsveien 8
4312 Sandnes

Radonteam:

E-post: kontor@radonteam.no

Telefon: 994 48 326

Trykktesteren:

E-post: hans@trykktesteren.no
Telefon: 415 63 733